Neziskové organizácie a školy

Neziskové organizácie a školy

Pre neziskové organizácie a školy dokážeme

Zvýšenie efektivity a transparentnosti organizácií a škôl prostredníctvom rozvoja využitia kvality komplexných agendových systémov. Agendové systémy sa stali všestrannými a vďaka ich modulovej štruktúry vieme vypracovať informačný systém zákazníkovi na mieru.

Prinášame vhodné riešenie neziskovým organizáciám a školským zariadeniam od webovej prezentácie, mobilnej aplikácie, informačného systému, marketingu  zameraného na podporu vašej činnosti a potreby. Individuálny prístup skúseného tímu poskytuje komplexné poradenstvo, starostlivosť  a vaše predstavy vám zrealizujeme podľa potrieb a predstáv.