Agendové systémy

Agendové systémy

Rezervačný systém

​​​​​​​Rezervačný systém Vám pomôže získať väčší prehľad o tržbách, najvyťaženejších pracovníkoch, najžiadanejších službách a najobľúbenejších časoch.

 • Rezervačný systém je komplexným riešením, ktoré užívateľovi ponúka funkciu e-shopu a zároveň systému pre rezerváciu (budov, krúžkov, termínov, miest) a uplatnenia zakúpeného tovaru.
 • Nárast logistickej produktivity
 • Uľahčí vám lepšie využitie ľudských i materiálových zdrojov
rezervace.png

Skladové hospodárenie

Vďaka nášmu skladovému systému Vám poskytneme nárast logistickej produktivity a zníženie počtu prevedených činností.

 • Kompletná kontrola lokalizácie tovaru
 • Sledovanie prípravy objednávok v reálnom čase
 • Kontrola efektivity práce Rýchlejšia príprava objednávok a zásielok
 • Načítanie QR kódov a zo skladov po naskenovaní QR kódu presmeruje na konkrétnu položku v administrátorskom systéme
box.png

Napojenie na existujúce a účtovnícke systémy

Pokiaľ používate už svoje systémy, tak Vám ich dokážeme zapojiť a zjednotiť s našími systémami.

 • Implementácia prepojenie s vaším doterajším účtovníckym systémom
 • Objednávky zo svojho e-shopu si vieš importovať do svojho účtovného systému a tam z objednávky vytvoriť faktúru
 • Jedným kliknutím viete preniesť všetky účtovné údaje do svojho programu
ucetnictvi.png

Dochádzkový systém a práca na diaľku

Vášmu  zariadeniu a zamestnancom vytvoríme prehľadný dochádzkový systém.

 • Úspora času a peňazí presná evidencia dochádzky znižuje mzdové náklady
 • Evidencia absencie
 • Prehľadná evidencia dochádzky
 • Home office riešenie
 • Efektívne výmeny informácií v reálnom čase
dochazka.png

Cloudové úložisko

Pomocou cloudového úložiska nikdy nestratíte​​​​​​​ všetky uložené informácie, databázy, dokumenty, súbory vďaka automatickému zálohovaniu.

 • Bezpečné zálohovanie 
 • Výhodné financovanie
 • Nestratia sa uložené informácie
 • Odkiaľkoľvek sa do neho prihlásite
cloud-(1).png

Komunikácia vnútornej organizácie ​​​​​​​

Efektívna komunikácia v organizácii je jedným zo základných predpokladov jej fungovania. Práve poruchy v komunikácii sú často príčinou problémov v riadení operácií, v medziľudských vzťahoch. 

 • Vytvorenie informačného systému na komunikovanie
 • Poslanie a riešenie podnetov pomocou komunikačného kanálu
 • Externa a interná komunikácia
 • Archív informačných systémov
 • Zacielenie správ na vybrané skupiny
podnety.png