Verejná správa

Verejná správa

Pre verejnú správu dokážeme

Dlhé roky sa venujeme klientom z oblasti verejnej správy a vďaka našej praxi sme vytvorili unikátne moduly,  informačné systémy pomocou ktorých sa stal úrad, samospráva  dostupnejšia, efektívnejšia a občanom sme vytvorili prívetivú inštitúciu.

V rámci našich služieb máte  možnosť zapojiť občanov do rozvoja vášho mesta alebo obce.Pre získanie informácií od občanov Vám pomôžeme so spätnou väzbou pomocou Hlásenie podnetov a závad, participatívneho rozpočtu, ankiet a ďalších spôsobov na mieru.